ICCCR

ICCCR, czyli Międzynarodowy Zlot Klubów Zabytkowych Citroenów, swoją nazwę wziął od angielskiego International Citroen Car Club Rally.

Tym mianem określana jest także organizowana co 4 lata impreza, która w 2020 roku odbyć się miała w Toruniu.

Niestety z powodów niezależnych od organizatorów, musiała ona zostać przesunięta na rok 2022.

15 Mar 2021